درباره ما

گزارش اجماع (Consensus Report) یکی از گزارش های مهم تحلیلی در بازارهای بورس دنیاست که برآیند نظرات مجموعه قابل توجهی از تحلیلگران بازار را برای عموم مردم ارائه می نماید. گزارش اجماع تحلیلگران ایران برآیند نظرات تحلیلگران منتخب بازار سرمایه ایران (لینک به صفحه مشارکت کنندگان) در مورد شاخص های کلان مؤثر بر عملکرد شرکت ها و همین طور شاخص های اصلی عملکرد شرکت های بزرگ بورسی را تجمیع و برای عموم مردم منتشر می کند.

  • دستیابی به قضاوت بی‌طرفانه و به‌روز درباره سودآوری و سایر شاخص های عملکردی شرکت ها
  • مستندسازی انتظارات بازار در حوزه عملکرد شرکت ها و بهبود فرآیند ارزشگذاری
  • ایجاد حس اعتماد برای سرمایه‌گذاران
  • ارتقاء حرفه تحلیلگری

مؤسس و مدیر اجرایی

شرکت مدیریت سرمایه کیان و شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا